Agro družstvo Sebranice hospodaří na zemědělské půdě o rozloze přibližně 1500 ha. Pozemky, na kterých hospodaří se nachází na hranicích Pardubického kraje a Vysočiny. Agro družstvo Sebranice pěstuje širokou škálu zemědělských produktů, jako je obilí, řepka, kukuřice, brambory, krmné plodiny pro potřebu chovu skotu aj. Tato oblast má rozpětí nadmořské výšky okolo 400 m.n.m.

Vzhledem k rozsáhlé živočišné výrobě, má podnik k dispozici velké množství kvalitního organického hnojiva. Díky tomu nemusíme na svých polích hnojit vysokými dávkami umělých hnojiv, což přispívá k přirozenější struktuře půdy. Tato skutečnost následně zabezpečuje udržení dlouhodobé úrodnosti půd, které obhospodařujeme.

 

 

V roce 2016 byl realizován projekt "Modernizace rostlinné výroby" , který byl podpořen programem z PRV 2014-2020,

v rámci projektu byly modernizována a rozšířena bramborárna, pořízen bramborový kombajn a část technologie posklizňové linky.

Byl splněn cíl projektu - modernizace podniku.